Beheersplan

Het beheersplan omvat de volgende hoofdstukken:

Algemeen

 • Algemene omschrijving van het doel en de opzet van het beheersplan.

  Procedures

 • Beheerschema's met specifieke handelingen en procedures van aangewezen verantwoordelijke partijen binnen de organisatie.

  Werkinstructies

 • Beheerschema's met (locatie) specifieke instructies t.b.v. de uitvoering of het beheer van de installatie.

  Registraties

 • Registratieformulieren t.b.v. documentenbeheer, beheers-maatregelen, kalibratie meetapparatuur en onderhoud w.o.: Formulieren en bijlagen
 • Risico-analyse
 • Lijst met actiepunten n.a.v de risico-analyse
 • Groslijst legionella aandachtspunten in het onderhoud
 • Checklist beoordeling waterinstallaties
 • Frequenties monsternames (algemeen)
 • Meldingsformulier Legionella in leidingwater