Klimaatbeheersing

Met betrekking tot de meest voorkomende klimaat installaties kan WCS voor de particuliere- en de utiliteitsbouw een daartoe passend en verantwoord ontwerp vervaardigen en begeleiden. Wij houden ons derhalve aanbevolen voor enig advies of dienstverlening in deze tak van engineering.

Leveringsomvang
WCS is een bedrijf wat zich ook bezig houdt met het verlenen van diensten in het geven van adviezen over, en het ontwerpen en berekenen van:

Engineering
De technische berekeningen en tekeningen worden door ons met gestandaardiseerde software vervaardigd zoals VABI rekenprogrammatuur en AutoCad tekenprogrammatuur. Deze software is veelal compatible in de bouw- en installatiewereld.

Expertises
Naast de engineering verleent WCS technische ondersteuning voor gebouwbeheerders m.b.t. aankoopkeuringen, renovatie en onderhoud. WCS vertaald dit in technische rapportages met de benodigde aanbevelingen en kostenramingen.

Detachering
Externe engineering, op basis van detachering op locatie, behoort tevens tot de mogelijkheden in onze dienstverlening. Hierin kan WCS een goede ondersteuning of aanvulling bieden in de capaciteitsbehoefte in projecten met piekbelastingen.

Werkwijze
De werkwijze welke wij hanteren is voor elk installatieonderdeel verschillend. Op een aanvraag volgt eerst een oriŽnterend gesprek met de opdrachtgever, die zijn programma van eisen (PVE) hierin kenbaar kan maken. Op het PVE kan een besteksuitvoering worden overlegd. De diverse besteksuitvoeringen kunnen een preadvies, een voorlopig ontwerp of een definitief ontwerp betreffen. Het bestek wordt voorzien van de benodigde bestektekeningen, en zonodig aangevuld met nota van aanvullingen en/of wijzigingen. Indien gewenst kan WCS deel uitmaken van een bouwteam en de benodigde coŲrdinatie van de installaties op zich nemen. Op het bestek zal een inkoopfase, een aanbesteding en een uitvoering volgen waar wij de controle op kunnen uitvoeren. Het begeleiden van de uitvoering i.s.m. de geselecteerde installateur behoort tot onze mogelijkheden tot aan de oplevering toe. Na indienen van de benodigde revisiebescheiden en onderhoud- en bedieningsvoorschriften kunnen wij tevens een onderhoudsrapport samenstellen over de verwachten kosten van onderhoud gedurende de eerste vijf of tien jaren.

Voor technische inspecties en rapportages moet vaak op korte termijn inzage worden verschaft. Nadat alle benodigde gegevens omtrent het te inspecteren gebouwobject aan ons zijn verstrekt of bekend gemaakt, voeren wij kort daarna ter plaatse de inspectie uit. Hierna kunnen van alle voorkomende werktuigbouwkundige installatiedelen de diagnoses omtrent de technische staat, vaak de volgende dag al en eventueel via e-mail, worden gerapporteerd. De rapportage bestaat uit de waarneming van de installatie, onze bevindingen en een aanbeveling met een kostenraming. De rapportage wordt afgesloten met een algemene beoordeling.

Detachering geschiedt op projectbasis of naar de duur van een deelproject. WCS kan, gezien het personeelsbestand, beperkt voorzien in technisch personeel, echter met ruime ervaring in de klimaatbeheersing. Na het verstrekken van de CVís van een beschikbaar personeelslid volgt een eerste kennismaking met de opdrachtgever. Na gebleken geschiktheid kan detachering op een nader overeen te komen wijze plaatsvinden, deels, of geheel op locatie.