Het beheer van leidingwaterinstallaties

Waterleidingbedrijven zijn verplicht om alle drinkwaterinstallaties te controleren. Volgens het waterleidingbesluit moet een drinkwaterinstallatie op gevaar voor verontreiniging van het openbare net worden gecontroleerd. Een drinkwaterinstallatie moet ook gezond en deugdelijk drinkwater op ieder tappunt leveren, zodat gebruikers er niet ziek van kunnen worden.

Sinds kort zijn de waterleidingbedrijven gestart met het intensief inspecteren van de drinkwaterinstallaties van hun klanten. Die inspecties zullen de komende jaren in aantal en frequentie steeds verder gaan toenemen.

WCS heeft daarom een nieuw product ontwikkeld. Met dit product "Het beheer van leidingwaterinstallaties" hoeft u zich geen zorgen te maken over een inspectie van het waterleidingbedrijf. Door het beheer van uw drinkwaterinstallatie gaat een inspectie voor u soepel verlopen. WCS zal u bij een inspectie terzijde staan.
Met dit nieuwe product voldoet u aan de waterleidingwet, de aansluitvoorwaarden voor drinkwater, de NEN1006 en uw zorgplicht voor gezond en deugdelijk drinkwater. Het product "Het beheer van leidingwaterinstallaties" omvat ondermeer de volgende werkzaamheden:

Het voordeel voor u is: WCS biedt het product eenmalig of in abonnementsvorm aan.