Totaalconcept

Voor de meest voorkomende waterinstallaties kunnen wij een risico-analyse verstrekken met een eventueel daaropvolgend beheersplan. Wij houden ons derhalve aanbevolen voor enig advies of dienstverlening in deze tak van engineering. In samenwerking met gerelateerde bedrijven biedt WCS derhalve het volledige traject van de preventie aan. Alle werkzaamheden worden hierbij zodanig uitgevoerd en geco÷rdineerd, dat deze aan de beoordelingsrichtlijnen van de KIWA voldoen. Hierbij staat het belang van de volksgezondheid altijd centraal.

Wij achten de certificering van groot belang voor eigenaren, gebouwbeheerders als gedelegeerd eigenaar van collectieve waterinstallaties of exploitanten van warmwater systemen, voor wie het risico van eventuele besmetting tot een minimum beperkt dient te zijn. Het concept wat WCS in samenspraak met de KIWA hanteert, biedt hier de mogelijkheid toe.

De belangrijkste fase hiervoor is de audit, welke KIWA pleegt op de door WCS voorgeschreven en uitgevoerde preventie- en beheersmaatregelen. Alle verrichtingen worden vooralsnog in overleg met de KIWA uitgevoerd. Met name voor de vast te stellen beheersmaatregelen kunnen wij meerdere alternatieven aandragen, welke allen borg staan voor een verantwoorde preventie.

Verklaring KIWA Legionella-veilig beheerd
WCS schrijft de inventarisatie, de risico-analyse, de preventieve- en correctieve bestrijding, alsmede het beheer, zodanig voor, dat de kans op een legionella besmetting tot een minimum wordt beperkt. WCS werkt hierbij volgens de beoordelingsrichtlijn BRL AV/03 van de KIWA alsmede het KIWA-reglement voor de aspectenverklaring voor Legionella veilige installaties. Indien de inventarisatie, analyse en beheer van de waterinstallatie als zodanig is opgezet en uitgevoerd, kan de verklaring worden aangevraagd bij de KIWA. De getroffen maatregelen worden vervolgens getoetst, waarna de exploitant of eigenaar van een collectieve waterinstallatie, na goedkeuring, het merk en logo Legionella-veilig beheerd van de KIWA kan voeren.