Werkwijze

Risico-inventarisatie:

Installatieweergave

De inventarisatie van de waterinstallaties kan door ons worden weergegeven op isometrische schematekeningen, welke een volledig overzicht geven van alle installatiedelen, compleet met aangifte van risicogebieden, temperatuur opname- en monsternamen locaties, ruimtenamen, soorten tappunten, diameters en leidingnummers. Deze weergave voldoet volledig aan de richtlijn en wordt door ons vervaardigd in AutoCad.